• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn trong phòng chống cháy nổ

Huấn luyện an toàn trong phòng chống cháy nổ

Ngày nay, tình trạng cháy nổ ngày càng có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp từ nhiều phía, từ phía người dân, các cơ quan công quyền và các đội phòng cháy chữa cháy tại các địa phương. Trên thực tế quan trọng nhất vẫn là từ phía người dân, cần phải trang bị những kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Chúng ta có thể bắt gặp các thông tin về sự cố cháy nổ thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Gần đây tình hình cháy nổ về tần xuất cũng như mật độ dày hơn, ngoài các vụ cháy nổ tại gia đình nhỏ lẻ thì các vụ cháy lớn cũng xuất hiện nhiều, đa số là cháy các gian hàng trong chợ hay cháy tại các công xưởng, các khu công nghiệp. Những vụ cháy này thường gây thiệt hại lớn về tính mạng cũng như tài sản của con người.

Những sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong nhà ở hay chính tại nơi làm việc của bạn. Vì vậy, mỗi người cần được huấn luyện an toàn để có những phản xạ hợp lý trong các tình huống cháy nổ. Thường thì sự cố cháy nổ do chập điện và do những sơ ý của con người, những sự cố này có thể tránh được nếu bản thân có những kỹ năng để phòng tránh. Nếu trong các trường hợp sự cố ngoài sức kiểm soát của bản thân và những người xung quanh thì cần liên hệ ngay đến đội phòng cháy chữa cháy, để ngọn lửa được khống chế kịp thời, hạn chế được những thiệt hại cho người và của.

Trên thực tế, thì nhiều người vẫn còn bị động trong các trường hợp cháy nổ, do không được huấn luyện an toàn trong những trường hợp này, dẫn đến không có những phản xạ đúng đắn. Vì vậy, việc mở các lớp huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ ngắn hạn tại các địa phương, các chợ, các công xưởng xí nghiệp là một nhu cầu cấp thiết, giúp mỗi cá nhân có thể chủ động hơn trong mọi tình huống, giảm thiểu được tối đa thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng trong mọi sự cố.