• Chia sẻ
  • Vì sao nên thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động?

Vì sao nên thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động?

Thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang là một trong những động thái đang được xúc tiến tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển, sự giao lưu văn hóa-kinh tế đã đẩy nhanh hơn nữa quá trình xuất khẩu lao động.

 

Xuất khẩu lao động thực chất là hoạt động cung ứng lao động Việt Nam cho các công ty, doanh nghiệp nước ngoài theo các hợp đồng lao động có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của các doanh nghiệp nước ngoài.

Xuất khẩu lao động được xác định là công việc vừa giúp giải quyết được tình trạng Việt Nam, giải quyết nạn thất nghiệp. Vừa tạo được một môi trường giao lưu văn hóa, kinh tế lành mạnh, tạo điều kiện để mỗi cá nhân, lao động tiếp xúc và hoàn thiện mình trong từng môi trường công việc tại các nước ngoại quốc.

Cũng chính vì thế hiện nay việc thành lập các doanh nghiệp xuất khẩu lao động được đẩy mạnh và được đầu tư, quan tâm. Đồng thời, Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để đáp ứng đươc nhu cầu giải quyết việc làm hiện nay.

Với con số hơn 90 triệu dân, tình hình việc làm tại Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động. Cũng chính vì thế mà nhiều người, nhất là thế hệ lao động 9x sẽ rất quan tâm, lo ngại đến tương lai, việc làm của bản thân trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, nhờ việc hỗ trợ từ các công ty giới thiệu việc làm, các công ty chuyên cung ứng lao động Việt Nam sang nước ngoài mà tình hình việc làm của nhiều người Việt hiện nay đã phần nào được giải quyết.

Nhưng một thực tế cũng dễ nhận thấy rằng đó chính là việc xuất khẩu lao động hiện nay tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều bất cập, vần còn những tồn đọng chưa thể giải quyết về chế độ lương, về việc đảm bảo quyền công dân tại các nước sở tại và đảm bảo có công việc giống như các công ty đã giới thiệu.

Do đó, cần nhận định rằng việc thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động là một mục tiêu quan trọng, là chiến lược đi đầu trong công tác giải quyết tình trạng việc làm hiện nay. Tuy nhiên, cũng cần quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ dành cho người lao động khi xuất khẩu sang nước ngoài.