• Chia sẻ
  • Trách nhiệm của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp là gì

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp là gì

Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp hiện nay có thể là chủ sở hữu, người đồng sáng lập doanh nghiệp đó hay là một cá nhân nào đó được ủy quyền để giữ vị trí này. Và trách nhiệm của hai nhóm đối tượng này cũng có những sự khác nhau nhất định.

 

Trong mỗi doanh nghiệp đều bắt buộc phải có ít nhất 01 người là đại diện pháp luật. Bởi đây là đối tượng sẽ có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể trong công ty mà họ đang làm việc. Khi có những giao dịch quan trọng hoặc giải quyết các vấn có liên quan đến luật pháp, đây sẽ là người đứng ra thực hiện nó.

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, danh sách cá nhân là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp sẽ được ghi rõ trong hồ sơ gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Và khi có bất kỳ sự thay đổi nào, nó yêu cầu doanh nghiệp có cần phải thực hiện việc khai báo và sửa đổi tại đơn vị này.

Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Là chủ sở hữu, người đồng sáng lập doanh nghiệp đó:

- Thực hiện đúng những quyền, nghĩa vụ của mình trong doanh nghiệp một cách trug thực, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp;

- Không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, luôn đảm bảo các lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, không được lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện những công việc vì lợi ích riêng;

- Khi có vấn đề gì cần thông báo kịp thời, chính xác cho doanh nghiệp. Cần thông tin ngay khi phát hiện người đại diện khác đang làm chủ hoặc cổ đông, tham gia góp vốn vào công ty khác;

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật được ủy quyền:

- có trách nhiệm thực hiện các công việc và nghĩa vụ theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của chủ doanh nghiệp, thành viên công ty và các vị trí cấp cao khác;

- Luôn đảm bảo những lợi ích, quyền lợi trong xuyên suốt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất một cá nhân đại diện pháp luật và luôn luôn là chủ doanh nghiệp. Do vậy về trách nhiệm của người đại điện pháp luật ở doanh nghiệp này cũng là trách nhiệm của bản thân chủ sở hữu của công ty tư nhân đó.