• Chia sẻ
  • Tiến trình kiểm định cầu trục cụ thể như thế nào

Tiến trình kiểm định cầu trục cụ thể như thế nào

Cầu trục là thiết bị đi đôi với móc teo, chúng dùng để thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa với trọng lượng từ 1 – 500 tấn một cách nhanh gọn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn khi vận hành, kiểm định cầu trục là quá trình không thể thiếu.

Kiểm định nói chung, kiểm định cầu trục nói riêng, thường đi qua ba hình thức kiểm định: kiểm định lần đầu, kiểm định theo chu kì, kiểm định bất thường. Kiểm định lần đầu là do cơ quan nhà nước tiến hành kiểm định, kiểm định theo chu kì có thể do, một đội ngũ kiểm định viên của công ty nhà nước cấp phép kiểm định. Kiểm định bất thường thì có thể do cơ quan nhà nước hoặc, cơ sở khác tới sửa chữa khi cầu trục có lỗi.

Trình tự kiểm định lần lượt, không nhảy cóc, bỏ qua bất kì một bước nào. Hồ sơ, lí lịch đầy đủ, kiểm tra bên ngoài, áp dụng kĩ thuật thử không tải, thử tải, phương pháp thử, rồi đánh giá kết quả kiểm định. Qúa trình kiểm định được thông qua khi: bên ngoài cầu trục không xuất hiện thương tổn, các mối hàn mối nối chắc chắn. Hệ thống phanh, đường ray, puly, ròng rọc, điện trở đảm bảo yêu cầu của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra. Khi kiểm định thử tải, không tải các cơ cấu thiết bị phải hoạt động theo đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu kĩ thuật hiện hành. Cuối cùng ta tiến hành lập biên bản, hoàn tất quá trình kiểm định.

Để có thể sử dụng cầu trục một cách bền bỉ, ta phải bảo dưỡng cầu trục một cách tỉ mỉ dựa theo tiêu chuẩn kiểm tra quốc gia. Đồng thời lựa chọn các phương tiện kiểm tra thích hợp, có thông số kĩ thuật phù hợp, để đảm bảo an toàn cho người kiểm tra và kết quả kiểm định có độ chính xác cao nhất. Lưu ý, khi tháo cầu trục ra, kiểm tra luôn hệ thống lõi cáp, cố định cáp nâng. Nếu thấy cáp có độ mòn trên 1mm cần thay thế ngay, tránh trường hợp đứt cáp rơi hàng hóa, gây tai nạn cho con người.