• Chia sẻ
  • Tiến hành kiểm định an toàn cần trục tháp theo đúng quy trình

Tiến hành kiểm định an toàn cần trục tháp theo đúng quy trình

Trong xây dựng, cần trục tháp đóng một vai trò không hề nhỏ. Nó là một bộ phận thiết yếu trong vận hành máy móc. Chính vì vậy, việc kiểm định an toàn cần trục tháp nhằm đảm bảo cho nó có thể hoạt động một cách tốt nhất, đáp ứng được công việc cho người lao động.

Cần trục tháp cũng được kiểm định qua 3 cơ chế: kiểm định lần đầu, là kiểm định cần trục tháp sau khi tiến hành lắp đặt xong mà chưa đưa vào sử dụng. Kiểm định theo chu kì, là kiểm định lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Ví dụ: 2 năm kiểm định 1 lần, hoặc 3 năm kiểm định một lần. Kiểm định đột xuất, là kiểm định khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra mà không báo trước. Nhằm đánh giá một cách khách quan, chân thực hiện trạng của thiết bị, tránh tình trạng kiểm định theo kiểu đối phó. Cũng có thể tiến hành kiểm định khi phát hiện một hiện tượng không an toàn của thiết bị đó.

Cần trục tháp sẽ được tiến hành kiểm tra theo 5 bước: kiểm định hồ sơ lí lịch, kiểm định bên ngoài thiết bị, kỹ thuật - thử không tải, chế độ thử tải - phương pháp thử, đánh giá kết quả kiểm định. Dụng cụ đo bao gồm: cân tải trọng tử, thiết bị đo điện trở,thiết bị đo vận tốc, thiết bị đo khoảng cách. Khi tiến hành kiểm định, các yếu tố sau đây cũng cần chuẩn bị một cách đầy đủ. Đảm bảo hồ sơ đầy đủ, thiết bị đã trong trạng thái sẵn sàng kiểm định, các yếu tố môi trường không làm ảnh hưởng tới quá trình kiểm định, vệ sinh an toàn lao động được đảm bảo.

Kiểm định viên sẽ họp và lập kế hoạch kiểm tra đầy dủ trình tự các bước. Kĩ thuật bên ngoài đạt khi không có vết rạn nứt, các mối hàn không có dấu hiệu xì hơi. Qúa trình thử tài, tải không trôi sau khi hạ xuống là đạt. Thời hạn kiểm định an toàn được lặp lại sau một năm, nếu có rút ngắn tiến trình, kiểm định viên phải nêu rõ lí do trong biên bản kiểm định.