• Chia sẻ
  • Thực hiện việc kiểm định an toàn của các công ty kiểm định

Thực hiện việc kiểm định an toàn của các công ty kiểm định

Công ty kiểm định an toàn nhắm vào nhu cầu hiện nay của thị trường mà nagỳ càng xuất hiện nhiều. Họ cung cấp các gói dịch vụ kiểm định cho những nơi cần đến sự giúp đỡ của bản kết quả kiểm định của họ.

Hiện nay có không ít nơi cần đến sự giúp đỡ của các công ty kiểm định khi một số hoạt động kiểm định được nhà nước đưa vào pháp luật bắt buộc các công ty, xí nghiệp, nhà máy phải tuân thủ.

Ví như đối với các thiết bị nanag hạ dùng trong công nghiệp nặng. Chúng được nhà nước quy định chặt chẽ về việc kiểm định an toàn theo định kì. Việc này cũng là do tần suất xảy ra tai nạn lao động liê quan đến loại thiết bị này ngày càng tăng cao.

Cụ thể thì việc kiểm định kĩ thuật thiết bị phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

- Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;                                                  

- Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

- Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị

- Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

Thời hạn kiểm định định kỳ của các thiết bị nâng là do kiểm định viên trực tiếp kiểm định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần.

Những điều khoản quy định về việc kiểm tra định kì đối với các lọai máy móc công nghiệp đã được quy định là phải được tuân thủ nghiêm túc.

Các công ty, nhà máy, xí nghiệp,… nếu không muốn bị các cơ quan chức năng mời đến làm việc thì phải thực cẩn thận trong vấn đề tuân thủ này. Sở dĩ có sự quản lí chặt chẽ như thế là do một khi xảy ra tai nạn liên qua đến các loại máy móc này đều thuộc vào loại đặc biệt nghiêm trọng. Tính mạng và sự an toàn của người lao động phải là thứ được đưa lên hàng đầu, trước khoản tiền dùng cho kiểm định.