• Chia sẻ
  • Thực hiện công tác kiểm định an toàn vì sao?

Thực hiện công tác kiểm định an toàn vì sao?

Thực hiện công tác kiểm định an toàn là điều bắt buộc trên thị trường hiện nay, nhất là khi mà các tai nạn lao động xảy ra ngày càng nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến người lao động, tính mạng và cuộc sống của họ.

 

Công tác kiểm định an toàn cần phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động và tài sản của công ty, doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, tình hình tai nạn lao động xảy ra để lại hậu quả vô cùng lớn. Có rất nhiều vụ tai nạn cướp đi sinh mạng hàng chục người lao động và gây ra thiệt hại về tài sản cho công ty, doanh nghiệp lên đến hàng chục tỷ đồng. Để lại biết bao đau thương, mất mát mà người gánh chịu nhiều nhất, đau khổ nhất vẫn là người lao động và người thân gia đình họ, những con người đầu tắt mặt tối vì cuộc sống mưu sinh.

Thực tế cho thấy việc xuất hiện ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp sử dụng những loại máy móc thiết bị có mức độ nguy hiểm cao cần được kiểm định một cách thường xuyên, liên tục ngày càng nhiều. Chính vì vậy, không phải tự nhiên mà các công ty kiểm định ra đời một cách nhanh chóng mà là vì phục vụ cho nhu cầu này của công ty doanh nghiệp. Những vụ tai nạn do sự cố về các loại máy móc, thiết bị xảy ra thường rất lớn và gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Vì vậy phải được tiến hành kiểm định nghiêm ngặt một cách thường xuyên và liên tục. Tiêu biểu trong số đó có nồi hơi, một loại thiết bị có mức độ nguy hiểm cao cần được kiểm định. Nếu công tác kiểm định nồi hơi không được thực hiện một cách nghiêm túc thì rủi ro xảy ra là rất lớn.

Vì vậy, công tác kiểm định phải được thực hiện một cách đầy đủ, điều này được thực hiện bởi đội ngũ kiểm định viên chuyên nghiệp có đầy đủ trình độ chuyên môn kĩ thuật do công ty kiểm định cung cấp. Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chỉ cần tìm cho mình đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín và liên hệ với họ để sắp xếp lịch trình kiểm định. Để công tác kiểm định được thực hiện có hiệu quả thì ý thức, trách nhiệm của cả bên kiểm định và bên được kiểm định đều phải được chú trọng, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng người lao động lên hàng dầu. Có như vậy thì công tác kiểm định an toàn mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất.