• Chia sẻ
  • Sự cần thiết của hoạt động kiểm định hệ thống lạnh

Sự cần thiết của hoạt động kiểm định hệ thống lạnh

Trong đời sống dân dụng nói riêng và hoạt động sản xuất công nghiệp nói chung thì các hệ thống lạnh đóng vai trò không hề nhỏ. Vì vậy, hệ thống lạnh cần được kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện những hư hỏng nhằm kịp thời khắc phục, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Thực chất của hoạt động kiểm định hệ thống lạnh

- Hệ thống lạnh thực chất là một hệ tuần hoàn kín bao gồm các môi chất làm lạnh.

- Kiểm định hệ thống lạnh sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng là sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật để một lần nữa kiểm tra sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

- Kiểm định hệ thồng lạnh định kỳ là việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, thông số kỹ thuật để đánh giá hiện trạng hệ thống khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

- Kiểm định hệ thống lạnh bất thường là việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, thông số kỹ thuật trong các trường hợp:

+ Thay đổi vị trí của hệ thống lạnh.

+ Hệ thống hoạt động lại sau hơn 12 tháng.

+ Sau các hoạt động có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của hệ thống

- Kiểm định hệ thống lạnh khi có yêu cầu từ cấp trên hay cơ quan có thẩm quyền

kiểm định hệ thống lạnh

Sự cần thiết của hoạt động kiểm định hệ thống lạnh

Tuy rằng ra đời từ hàng trăm năm nay và ngày càng được ứng dụng rộng rộng rãi trong đời sống cũng như trong sản xuất công nghiệp nhưng những vấn đề an toàn hệ thống lạnh vẫn luôn được quan tâm, và được kiểm tra nghiêm ngặt bằng những thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cụ thể.

Hệ thống lạnh là tổ hợp của rất nhiều các bình chứa áp lực lớn thế nên nếu không được theo dõi, kiểm tra nghiêm ngặt có thể xảy ra nổ bất kỳ thời điểm nào.

Kiểm định hệ  thống lạnh còn giúp phát hiện những hư hỏng, hao mòn để kịp thời  khắc phục tránh những hư hỏng nặng nề dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, hoạt động kiểm định còn giúp tiên lượng những biến cố có nguy cơ xảy ra trong tương lai nhằm có biện pháp giảm thiểu, khắc phục tránh những biến cố đáng tiếc có thể xảy ra.