• Chia sẻ
  • Nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong việc huấn luyện an toàn

Nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong việc huấn luyện an toàn

Các doanh nghiệp là những đơn vị chủ quản đứng ra thuê người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vì vậy mà họ phải có trách nhiêm, nghĩa vụ trong việc huấn luyện an toàn cho người lao động.

Các doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức các khóa huấn luyện về an toàn lao động cho tất cả người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc huấn luyện an toàn cho các công nhân mới được tuyển dụng thì hàng năm các công ty cần phối hợp với các đơn vị coa chức năng để tổ chức huấn luyện và thi sát hạch kiến thức về an toàn lao động cho công nhân. Việc huấn luyện an toàn này phải được thực hiện đều đặn hàng năm để mang lại hiệu quả thực sự trong việc an toàn lao động.

Trên thực tế số công ty thực hiện các khóa huấn luyện an toàn lao động đúng tiêu chuẩn, quy định của luật an toàn lao động là không nhiều. Bên cạnh những doanh nghiệp làm tốt công tác huấn luyện an toàn lao động thì còn nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa nghiêm túc thực hiện. Do chủ quan, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của của huấn luện an toàn trong lao động đối với sự an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động nên còn huấn luyện an toàn theo cách đối phó,rút ngắn thời gian huấn luyện hoặc nội dung huấn luyên chỉ tập chung vào lý thuyết, phổ biến các nội quy, quy chế của đơn vị, phần thực hành kỹ năng sử dụng các phương tiện thiết bị còn hạn chế… Vì vậy mà để tăng cường công tác huấn luyện an toàn trong lao động thì các cấp các nghành có trách nhiệm cần phải đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn lao động, chế độ bảo hộ lao động. phải xem huấn luyện an toàn trong lao động là một hoạt động bắt buộc và các doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ nghiêm túc.

Như vậy huấn luyện an toàn lao động là một hoạt động quan trọng và không thể thiếu của cá doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc để bảo đảm an toan cho người lao động. Còn người lao động cũng phải ý thức được tầm quan trọng của huấn luyện an toàn để tham gia một cách đầy đủ nhiệt tình vì an toàn sức khỏe của chính bản thân.