• Chia sẻ
  • Kiểm định xe nâng hàng luôn được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ

Kiểm định xe nâng hàng luôn được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ

Kiểm định xe nâng hàng là một trong những phương pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất mà hiện nay các doanh nghiệp rất tin tưởng và thực hiện đầy đủ định kỳ mỗi năm. Có thể nói kiểm định an toàn xe nâng hàng đã là một phần không thể thiếu của quá trình bảo trì, bảo dưỡng xe nâng hàng ở nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Kiểm định xe nâng hàng chưa có nhiều thiết bị hỗ trợ

Hiện nay, việc kiểm định xe nâng hàng chủ yếu được thực hiện thủ công và chưa có nhiều phương tiện, thiết bị máy móc hỗ trợ. Vì vậy, nhiều cơ quan kiểm định cần phải tăng cường trang bị nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ, để đảm bảo tiết kiệm được thời gian kiểm định và đem lại một kết quả kiểm định chính xác cho quá trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng.

kiểm định xe nâng hàng

Các doanh nghiệp cần tuân thủ việc thực hiện kiểm định xe nâng hàng.

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác kiểm định xe nâng hàng, điều này dẫn đến có rất doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn trốn tránh không thực hiện kiểm định hệ thống xe nâng hàng. Chính vì vậy, cần thay đổi suy nghĩ của chủ các doanh nghiệp cũng như chủ các cơ sở.

Một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp vẫn trốn tránh kiểm định xe nâng hàng đó là rất nhiều chủ cơ sở vẫn còn còn suy nghĩ rằng là kiểm định hệ thống xe nâng hàng có giá thành và chi phí rất cao. Chi phí kiểm định là một trong những điều luôn được quan tâm hàng đầu đối với những doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc muốn đảm bảo an toàn cho các cơ sở có sử dụng xe nâng hàng thì nhiều cơ quan kiểm định đã có sự xem xét và đưa ra chi phí kiểm định hệ thống xe nâng hàng rất phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhiều doanh nghiệp.

Đã có nhiều văn bản nhà nước quy định rõ về hình thức xử phạt khi các doanh nghiệp không tuân thủ việc kiểm định hệ thống xe nâng hàng, vì vậy, nếu không tuân thủ các quy định về kiểm định hệ thống xe nâng hàng đúng thời hạn thì các doanh nghiệp có thể bị xử phạt và hình phạt nặng nhất đó là ngừng sử dụng hệ thống xe nâng hàng đang thực hiện sản xuất của cơ sở. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của hệ thống cơ sở và gây tổn thất rất lớn đối với doanh nghiệp. Tổn thất này nếu so sánh thì sẽ gấp rất nhiều lần so với chi phí mà doanh nghiệp phải thanh toán trong sau quá trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng.

Tóm lại, chủ các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất có sử dụng xe nâng hàng cần quan tâm triệt để đến việc kiểm định an toàn cho xe nâng hàng của cơ sở. Có thể nói, việc kiểm định không chỉ đem lại cho cơ sở một thiết bị an toàn và đảm bảo chất lượng cho quá trình sản xuất mà còn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho cơ sở, điều này đem lại rất nhiều lợi ích to lớn cho cơ sở sản xuất cũng như các doanh nghiệp.