• Chia sẻ
  • Kiểm định van an toàn vẫn còn rất mới ở Việt Nam

Kiểm định van an toàn vẫn còn rất mới ở Việt Nam

So với các nước trên thế giới thì tại Việt Nam, kiểm định định kỳ thiết bị thường xuyên là một điều còn rất mới mẻ, rất ít cơ sở sản xuất sở hữu thiết bị máy móc có thể chú ý đến vấn đề kiểm định định kỳ và như vậy đồng nghĩa với việc kiểm định van an toàn rất ít được quan tâm tại Việt Nam.

Các tai nạn lao động xảy ra liên quan đến không kiểm định van an toàn

Hiện nay, trên các phương tiện báo chí truyền thông có thể nhận thấy rõ, rất nhiều các vụ tai nạn lao động xảy ra liên quan đến việc không kiểm định van toàn đầy đủ, đúng thời hạn. Đây là một trong những loại tai nạn lao động mà con người có thể ngăn ngừa được, nhưng do việc ý thức kém và không nghĩ đến tính mạng và sức khỏe của người lao động của một số chủ cơ sở sản xuất đã dẫn đến tình trạng này.

Kiểm định van an toàn vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam

Từ xưa, thói quen của người Việt Nam đó là khi mua một sản phẩm về họ sẽ sử dụng sản phẩm từ khi bắt đầu dùng lần đầu tiên cho đến khi sản phẩm không còn sử dụng được. Nhưng đây là một thói quen góp phần gây ra sự lãng phí và làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Có thể so sánh máy móc như con người cũng cần có thời gian nghỉ dưỡng và được bảo trì định kỳ đầy đủ.

Đối với các nước phương Tây, thì từ lâu khi mua một loại sản phẩm thiết bị nào đó, người sử dụng sẽ được cung cấp các dịch vụ kiểm định sản phẩm định kỳ và có những bộ luật quy định về việc kiểm định sản phẩm này theo đúng quy trình. Điều này, đã tạo ra một thói quen rất tốt cho những chủ cơ sở sử dụng thiết bị van an toàn luôn thực hiện đầy đủ việc kiểm định van an toàn và thực hiện đúng các quy trình bảo quản thiết bị van an toàn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhưng điều này vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam từ những năm trước thì vẫn chưa có một văn bản nào hướng dẫn hay nói về việc thực hiện các kiểm định đối với van an toàn.

kiểm định van an toàn

Những năm gần đây, với việc có quá nhiều các tai nạn xảy ra về van an toàn nên nhà nước đã ban hành ra nhiều văn bản luật pháp về việc thực hiện kiểm định van an toàn. Tuy nhiên, hình phạt cho những trường hợp vẫn còn nhẹ và rất nhiều cơ sở sử dụng các van an toàn chưa có ý thức về an toàn lao động vẫn tìm mọi cách để không thực hiện các kiểm định.

Để kiểm định hệ thống van an toàn có thể trở nên phổ biến hơn với người Việt Nam thì các cơ quan nhà nước cần có những biện pháp xử phạt thích đáng hơn và có những văn bản chuyên môn rõ ràng hơn, có các biện pháp tuyên truyền khuyến khích việc thực hiện kiểm định hệ thống van an toàn để mọi chủ cơ sở sử dụng thiết bị van an toàn có thể tuân thủ thực hiện đầy đủ kiểm định hệ thống van an toàn.