Trang chủ » Huấn luyện an toàn trong thời gian nào là phù hợp nhất

Huấn luyện an toàn trong thời gian nào là phù hợp nhất

(Ngày đăng: 31-08-2016 07:31:41)
icon facebook   icon google plus  
Khi tham gia các khóa huấn luyện an toàn, nhiều người vẫn thường có những thắc mắc về thời gian học cũng như thời gian giữa các kháo huấn luyện an toàn được quy định như thế nào. Đây cũng là một vấn đề mà những người có sự quan tâm đến chúng nên tìm hiểu rõ.

Thông thường, thời gian huấn luyện an toàn sẽ được chia ra làm hai cột mốc chính đó là thời gian huấn luyện đầu tiên và thời gian huấn luyện định kỳ, trong đó thời gian huấn luyện đầu tiên được xem là bền tảng của cả quá trình và đóng vai trò quan trọng trong khi thời gian huấn luyện định kỳ để bổ sung sửa chữa những điều cần thiết cho huấn luyện.

Thời gian huấn luyện đầu tiên là khoảng thời gian mà người lao động sẽ được học tập căn bản và đầy đủ về những quy định an toàn trong lao động, về bộ luật lao động, về cách sử dụng vận hành cũng như những tính năng của công cụ lao động mà mình sẽ tiếp xúc. Quan trọng hơn là những trường hợp dẫn đến tai nạn lao động gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người mà người lao động có thể gặp phải cũng như cách phòng tránh, xử lý tình huống như thể nào để hạn chế đế mức thấp nhất những tổn thương gặp phải.

Còn quãng thời gian tiếp theo là thời gian huấn luyện định kỳ nghĩa là thời gian để kiểm tra, bổ sung thêm những gì mà người lao động đã được học ở thời gian huấn luyện đầu tiên bởi có thể qua thời gian huấn luyện sẽ có một số những quy định không còn phù hợp nữa hay các loại máy móc thiết bị đã được đổi mới nên cần phải có cách sử dụng khác. Thời gian huấn luyện định kỳ thường không cố định, tùy thuộc vào tính chất cũng như mức độ công viêc, có thể là một tháng một lần, nửa năm một lần hoặc một năm một lần.

Huấn luyện an toàn là cả một quá trình đòi hỏi sự lao động nghiêm túc của con người bởi lẽ đây không phải là một công việc đơn giản, nhưng nếu nó được thực hiện tốt sẽ mang đến rất nhiều hiệu quả tích cực.