• Chia sẻ
  • Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cần kiểm định

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cần kiểm định

Việc kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG được đánh giá là cực kì quan trọng. Bởi bất cứ sai sót nào trong hệ thống này cũng có thể tạo ra những tai nạn nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả con người lẫn tài sản vật chất trong xã hội.

 

Tại nơi tiêu thụ công nghiệp, khí dầu mỏ LPG (khí ga), là một trong những nhiên liệu được săn đón và đắt giá nhất bởi lợi ích tuyệt vời của nó trong đời sống con người. Tuy nhiên, tác hại cháy nổ của nó gây ra, cũng được con người ghi nhận là khủng khiếp. Chính vì thế kiểm định an toàn nghiêm ngặt sẽ giảm thiểu nguy cơ ngây tai nạn một cách tối đa.

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ LPG, được kiểm tra bởi ba chế độ: kiểm định an toàn lần thứ nhất (kiểm định sau khi lắp đặt hệ thống, và trước khi đưa vào hoạt động). Kiểm định theo chu kì (thực hiện kiểm định sau khi hoạt động một thời gian, để đánh giá, bảo dưỡng hệ thống). Kiểm định đột xuất ( thực hiện khi cơ quan chức năng có yêu cầu kiểm định, hoặc trong trường hợp hệ thống có lỗi). Các bước kiểm định được tiến hành theo thứ tự sau: hồ sơ, lí lịch của hệ thống tại nơi tiêu thụ công nghiệp phải rõ ràng, thông tin chính xác; kiểm tra kĩ thuật từ ngoài vào trong;kiểm tra kĩ thuật thử nghiệm; kiểm tra vân hành thử; đánh giá quá trình kiểm định.

Công tác chuẩn bị kiểm định an toàn phải đảm bảo hệ thống sau khi lắp đặt đã sẵn sàng thử nghiệm. Các yếu tố thời tiết và an toàn vệ sinh lao động ,cũng cần được chú trọng nhiều, tránh ảnh hưởng tới tiến trình kiểm định. Dụng cụ kiểm định bao gồm: thiết bị dụng cụ dùng để khám xét, dụng cụ thử độ bền, thử độ kín, các thiết bị đo lường. Các dunhj cụ kiểm định cần đạt các tiêu chí của tiêu chẩn quốc gia. Hội kiểm định phải bàn bạc, thống nhất định hướng, tiêu trí kiểm định.

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng đạt yêu cầu khi: mặt bằng, vị trí lắp đặt hợp lí, hệ thống chống sét và hệ thống điện hoạt động ổn định. Các van khóa mở theo an toàn hệ thống, hệ thống cảnh báo hoạt động tốt. Hệ thống bên trong phải chụi được ấp lức của khí. Công tác kiểm định an toàn sẽ được lặp đi lặp lại theo chu kì được đề ra cho hệ thống.