• Chia sẻ
  • Điều kiện để thành lập công ty kiểm định

Điều kiện để thành lập công ty kiểm định

Để thành lập công ty kiểm định không phải là quá khó nhưng cũng không phải việc đơn giản. Điểm chung là cũng cần có các điều kiện để thành lập doanh nghiệp, và điểm riêng là các điều kiện để đáp ứng thực hiện tốt các hoạt động kiểm định.

Ngay khi đầu tiên có ý tưởng thành lập công ty kiểm định chắc hẳn bạn cũng có những thắc mắc rằng để tiến hành cần có những bước nào và các điều kiện gì. Bạn cũng biết công ty không giống một cửa hàng tư nhân hay một hộ gia đình, một hợp tác xã. Cũng không phải cứ một vài người ngồi ở nhà hay ở quán cà phê rồi ai gọi làm gì thì làm nấy. Công ty là một chỉnh thể có tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi thành lập công ty thì phải có tên gọi riêng và không được phép trùng với tên của bất kỳ một công ty nào khác đã đăng ký hoạt động. Đối với lĩnh vực hoạt động của công ty khi hoạt động kiểm định thì có thể đưa từ kiểm định vào trong tên của công ty để tăng khả năng nhận biết công ty. Công ty phải có tài sản, vốn, có văn phòng đại diện và địa điểm hoạt động. Mục đích hoạt động của công ty là kinh doanh, thu lợi nhuận. Công ty phải đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Những điều pháp luật cấm thì đương nhiên không được làm.

Công ty kiểm định thì bắt buộc phải có ít nhất một người trong công ty được đào tạo, có bằng cấp phù hợp với hoạt động kiểm định mà công ty sẽ thực hiện. Khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép thì các công ty kiểm định chưa thể thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây các cơ quan nhà nước sẽ thực hiện các hoạt động kiểm định nhưng nay các doanh nghiệp ngoài nhà nước được phép đăng ký để làm. Nhưng không phải không có quy định hay sự quản lý chặt chẽ. Ngoài các điều kiện trên thì công ty kiểm định còn cần phải có các máy móc, thiết bị đạt chuẩn để thực hiện hoạt động kiểm định đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu cá nhân tập thể đang có ý định thành lập công ty kiểm định thì cần có sự chuẩn bị trước để việc thành lập công ty diễn ra một cách suôn sẻ.