• Chia sẻ
  • Đảm bảo an toàn thang cuốn bằng việc kiểm định

Đảm bảo an toàn thang cuốn bằng việc kiểm định

Gần đây những tai nạn thang cuốn ảnh hưởng đến người sử dụng xảy ra nhiều hơn, điều này cho thấy rằng việc kiểm định an toàn thiết bị này chưa được tiến hành nghiêm túc và điều đặn.

 

Ngày nay, khi bước chân vào một trung tâm thương mại nào đó, ta sẽ bắt gặp và sử dụng thang cuốn để di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, song song với lợi ích, là tác hại mà thang cuốn gây ra khi bị hỏng là không ít. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, thang cuốn phải được kiểm định an toàn nghiêm ngặt.

Có ba chế độ kiểm định an toàn thang cuốn: kiểm định kỹ thuật lần đầu (là thực hiện kiểm định khi máy mới lắp đặt, chưa đưa vào hoạt động), kiểm định kỹ thuật theo chu kì (kiểm tra đánh giá sau, trong thời gian hoạt động), kiểm định bất thường (cơ quan nhà nước có chức năng tới kiểm tra không báo trước, trường hợp hệ thống gặp sự cố trong quá trình hoạt động).Thực hiện kiểm định qua 4 bước: kiểm tra bên ngoài, kiểm định kĩ thuật - thử không tải, chế độ thử tải – phương pháp thử, và đánh giá chất lượng kiểm định. Lưu ý, phải thực hiện lần lượt theo các bước trên, nếu có vấn đề ở bước nào thì không thực hiện ở các bước kế tiếp.

Phương tiện kiểm định là những phương tiện đã được kiểm tra kĩ thuật, có thông số kĩ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia, bao gồm: thiết bị đo điện trở, thiết bị đo dòng và hiệu thế điện, thiết bị đo cường độ ánh sáng. Thang cuốn phải sẵn sàng để kiểm định, kết cấu công trình lắp đặt thang đúng với thiết kế được duyệt khi thang đang ở nơi lắp đặt. Thang cuốn cho là đạt khi tiến trình kiểm tra có kết quả sau đây. Kiểm tra bên ngoài: các thiết bị máy phải đồng bộ, còn tem của nhà sản xuất, thông số kĩ thuật chuẩn xác, không có khuyết tật. Các đầu mối đỡ phải chắc chắn, bao che phải đảm bảo.

Kiểm tra kĩ thuật thử không tải kết quả lắp đặt và hình học ở tiêu chuẩn cho phép. Kết cấu của tay vịn đồng bộ với các thiết bị lắp đặt khác, được bố trí hợp lí và khi đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn. Phanh chính đạt chuẩn theo các mục của ISO. Đánh giá kiểm định khi quá trình hoàn tất. Các bước trên sẽ được kiểm định lại sau 5 năm, nếu chu kì kiểm định rút ngắn, kiểm định viên phải nêu rõ lí do.