• Chia sẻ
  • Cơ quan nào có chức năng kiểm định nồi hơi?

Cơ quan nào có chức năng kiểm định nồi hơi?

Ở Việt Nam, việc tiến hành kiểm định nồi hơi không nhất thiết cần phải tìm đến các cơ quan chức năng thì mới có thể thực hiện được.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu kiểm định đối với các lĩnh vực cũng như trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu của một ngành cụ thể nào đó, như sản xuất hay xây dựng chẳng hạn. Công tác kiểm định vì vậy mà luôn được yêu cầu tăng cường hơn nữa để đáp ứng lại nhu cầu đó. Không chỉ có những người làm trong công tác thi công, sản xuất, lắp đặt mới có mong mỏi kiểm định sản phẩm mà còn có những người tiêu dùng. Những người tiêu dùng cũng vô cùng quan tâm đến những công tác kiểm định sản phẩm. Đó là căn cứ để họ tin vào chất lượng của một sản phẩm và tin rằng sản phẩm đó thực sự an toàn cho người sử dụng.

Để đáp ứng với nhu cầu kiểm định tăng cao đó, nhiều công ty chuyên làm về mảng kiểm định cũng đã xuất hiện. Những công ty này được cấp giấy phép hành nghề hợp pháp khi họ có đầy đủ nghiệp vụ và chuyên môn cho lĩnh vực mà mình kiểm định. Những công ty này sẽ được quy định về những quyền hạn cụ thể trong quá trình kinh doanh. Thông thường sẽ có những công ty kiểm định chuyên về một mảng cụ thể, như chỉ phụ trách kiểm định nồi hơi chẳng hạn. Tuy nhiên, cũng có những công ty chuyên về kiểm định ở tất cả các trang thiết bị cũng như các công xưởng, nhà máy về cả một hệ thống lớn nào đó. Đó là sự linh động cho các doanh nghiệp hay xí nghiệp cần tiến hành kiểm định cho sản phẩm, cho thiết bị của mình mà không cần phải quá phụ thuộc vào một cơ quan nào đó nữa.

Vì vậy, trong những năm trở lại đây, nhu cầu kiểm định an toàn sẽ được kịp thời đáp ứng cho những ai có nhu cầu mà không phải trải qua quá trình dài chờ đợi và xét duyệt của các cơ quan chức năng nữa. Đây là một sự tiện lợi rất lớn trong công tác kiểm định của Việt Nam nước ta hiện nay, đồng thời cũng là một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng trong công tác kiểm định an toàn sản phẩm. Tạo đà cho những bước tiến quan trọng hơn về sau.