• Chia sẻ
  • Các bước kiểm định an toàn xe nâng người đúng quy định

Các bước kiểm định an toàn xe nâng người đúng quy định

Xe nâng người là một trong những loại máy móc thiết bị được quy định cần phải kiểm định an toàn, và nó cần được diễn ra đầy đủ với một quy trình tiêu chuẩn nhất theo pháp luật.

 

Khi quá trình kiểm định an toàn xe nâng người kết thúc bạn chưa biết về kết quả của nó sẽ được xử lý như thế nào? Chúng tôi xin phép được giới thiệu đến bạn một cách đầy đủ và chi tiết về kết quả kiểm định cùng thời hạn kiểm định trong bài viết ngắn gọn này.

Xe nâng người là một thiết bị trong phạm trù xe nâng nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của con người do vậy đã được các bộ cho vào danh mục kiểm định bắt buộc. Bên cạnh đó, mỗi người quản lý xe nâng cũng thấy được rằng những vai trò to lớn từ dịch vụ kiểm định an toàn mang lại giúp họ có được thời gian sử dụng xe nâng lâu dài cùng những chuyến chở người hiệu quả nhất. Tuy nhiên, khi các đợt kiểm định kết thúc bạn có bao giờ để ý họ sẽ xử lý kết quả đó như thế nào chưa?

Sau khi kiểm định hoàn thành, các tổ chức, cơ quan kiểm định sẽ thực hiện các bước cụ thể gồm:

Ø  Lập biên bản đầy đủ theo phụ lục 2 quy định kèm theo kiểm định này tuy nhiên biên bản cần được trình bày đầy đủ theo mẫu có sẵn.

Ø  Từ biên bản đã lập, các thành phần tham gia dựa trên biên bản đã lập bắt buộc phải đầy đủ các chức vụ: Đại diện cơ sở hoặc người đã được ủy quyền, Người được trực tiếp cử làm người chứng kiến cũng như tham gia kiểm định và một kiểm định viên thực hiện việc kiểm định xe nâng. Dựa trên điều kiện số người tham dự đầy đủ thì biên bản được lập thành 2 bản với tất cả các mục có chữ ký và dấu đã sẵn sàng thì dành cho mỗi bên một bản để giữ.

Ø  Ghi lại tóm tắt khát quát nhất kết quả kiểm định vào lý lịch thiết bị kiểm định an toàn

Ø  Tiếp nữa là dán tem kiểm định lên sản phẩm để người dùng dễ quan sát và cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng.

Ø  Cuối cùng là công việc cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định nhưng xảy ra 2 tình huống khi thiết bị đạt tiêu chuẩn thì sẽ cấp giấy chứng nhận sau 5 ngày làm việc kể từ khi biên bản được thông qua. Còn nếu không đạt thì chỉ thực hiện bước 1,2 sau đó gửi lại biên bản trong đó có ghi rõ lý do không đạt để kịp thời khắc phục, thời hạn sửa chữa và thời hạn cho hạng mục đó.

Đến đây, xử lý kết quả kiểm định an toàn xong xuôi thì đừng quên cơ sở đạt tiêu chuẩn thì thời hạn kiểm định định kỳ cho xe nâng chỉ khoảng 1 năm còn trường hợp rút ngắn hơn thì kiểm định viên cần nêu rõ lý do cho cơ sở họ hiểu hơn. Vậy là không còn phải có thêm bất cứ thông tin nào nữa vì nó quá đầy đủ để quý vị có thể hiểu một cách tường tận tất cả các thao tác, các bước cho một quy trình xử lý kết quả kiểm định xe nâng người của chúng tôi.